ΟΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ.

Γενικοί Όροι Συμμετοχής

α) Συμμετέχω οικειοθελώς σε όλους τις δραστηριότητες του AGIOS NIKOLAOS on SUP στο δήμο Αγίου Νικολάου που διοργανώνουν οι ΔΑΕΑΝ-ΠΑΟΔΑΝ. Σε περίπτωση αναβολής της εκδηλωσης και αλλαγής ημερομηνίας διεξαγωγής, η υπεύθυνη δήλωσή μου ισχύει και για την νέα ημερομηνία.

β) Είμαι απόλυτα υγιής, δεν είμαι τραυματισμένος/η, δεν είμαι υπό την επήρεια φαρμάκων-ουσιών και γνωρίζω καλά κολύμβηση.

γ) Συμπλήρωσα οικειοθελώς την αίτηση συμμετοχής και δηλώνω δια του παρόντος ότι αποδέχομαι ότι η οργανωτική επιτροπή καθώς επίσης και οποιοσδήποτε άλλος συνεισφέρει ή βοηθά εθελοντικά στη διοργάνωση, δεν φέρουν καμία ευθύνη για υλική απώλεια ή ζημιά του εξοπλισμού μου. Δεν φέρουν επίσης καμία ευθύνη σε περίπτωση ατυχήματος και σωματικού τραυματισμού μου, που θα συμβούν πριν, κατά και μετά τη διοργάνωση, τόσο εντός της θάλασσας όσο και στη στεριά.

δ) Δεν θα ασκήσω ποινική δίωξη και δεν θα απαιτήσω καμία αποζημίωση από την οργανωτική επιτροπή.

ε)Κατά τη διεξαγωγή της εκδήλωσης θα τηρηθούν οι σχετικές διατάξεις του Γ.Κ.Λ. αριθμ.20 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει καθώς και κάθε σχετικού κανονισμού.

στ) Προσοχή: Καταλαβαίνω και αναγνωρίζω οτι οι δραστηριότητες SUP μπορεί να είναι επικίνδυνες και ενέχουν ρίσκο τραυματισμού μου. Επιπλέον η θάλασσα/τα κύματα μπορεί να συμπεριφερθούν με απρόβλεπτο τρόπο. Έχω εθελοντικά διαβάσει και αποδεχτεί αυτόν τον κίνδυνο και αποδέχομαι όλα αυτά τα ρίσκα και τους κινδύνους συμμετέχοντας στις εκδηλώσεις.

ζ) Προσοχή: Αποδέχομαι οτι εγώ και/ή παιδιά/μέλη κάτω από την προστασία μου εκτίθενται σε κινδύνους κατά τη διάρκεια των διοργανώσεων και των δραστηριοτήτων που περιέχουν αλλά δεν περιορίζονται σε:

Εγώ ή/και παιδιά κάτω απο την προστασία μου μπορεί να τραυματιστούν ψυχικά ή σωματικά, να αντιμετωπίσουν μόνιμες βλάβες ή αναπηρίες ή ακόμη και να χάσουν την ζωή τους ω μη γένοιτο. Οτι άλλοι συμμετέχοντες μπορεί αν συμπεριφερθούν επικίνδυνα η χωρίς εμπειρία. ότι οι συνθήκες μπορεί να είναι επικίνδυνες και μπορεί να αλλάζουν χωρίς προειδοποίηση ή πρόβλεψη. Ότι οι διοργανωτές, παράγοντες, ιδιοκτήτες ή διαχειριστές των διαδρομών και οι εκπρόσωποι τους, υπεύθυνοι για την διεξαγωγή μπορεί να δράσουν απρόβλεπτα κατω απο δυσμενείς ή πιεστικές συνθήκες κατα τη διάρκεια ή μη της διοργάνωσης. Οτι δεν θα διεκδικήσω ευθύνες ή αποζημιώσεις για οποιαδήποτε απο τα παραπάνω. Και διάβασα και αποδέχτηκα όλα τα παραπάνω οικιοθελώς για λογαριασμό μου ή μέλη κάτω απο την προστασία μου.

η) Αντιλαμβάνομαι και αναγνωρίζω οτι σαν καταναλωτής προϊόντων ή υπηρεσιών, όπως αυτό ορίζεται απο το νόμο, κάποιοι όροι και δικαιώματα που μπορεί να υπαινίσσονται σε συμβόλαια παροχής αγαθών ή υπηρεσιών μπορεί να παραληφθούν και μη παρασχεθούν. Αποδέχομαι και αναγνωρίζω οτι οι όροι και δικαιώματα που μπορεί να υπαινίσσονται η διοργανώτρια αρχή και οι συνεργάτες αυτής, δεν συμπεριλαμβάνονται μέχρι του σημείου που αναγνωρίζει ο νόμος ενώ η διοργανώτρια αρχή μπορεί ή όχι να παράσχει κάποια αποζημίωση για τις παραλείψεις αυτές.

θ) Με την συμμέτοχη μου στη διοργάνωση αποδέχομαι, στα όρια του νόμου, οτι απαλλάσσω και θα απαλλάξω την διοργανώτρια αρχή και τους συνεργάτες της απο όλες τις απαιτήσεις που έχω ή θα αποκτήσω με την συμμετοχή μου στη διοργάνωση

ι) Δηλώνω οτι μπορώ να κολυμπήσω απόσταση 50 μέτρων.

κ) Αποδέχομαι να μην καταναλώσω αλκοόλ ή απαγορευμένες ουσίες πριν τη διοργάνωση και τις εκδηλώσεις της.

λ) Αποδέχομαι οτι θα ακολουθήσω όλους τους κανόνες και οδηγίες αλλά και τα μέτρα προστασίας και διαδικασίες που ορίζουν η διοργανώτρια αρχή και οι συνεργάτες της.

μ) Φωτογραφικό υλικό απο την διοργανώτρια αρχή και τους συνεργάτες της μπορεί αν χρησιμοποιηθεί χωρίς καμία απαίτηση για την προώθηση της διοργάνωσης και τις δραστηριότητές της.

ν) Συμφωνώ και αποδέχομαι την συμμετοχή μου στις υποχρεωτικές συναντήσεις των συμμετεχόντων για οδηγίες και μέτρα ασφάλειας που διέπουν την εκδηλωση και την διοργάνωση συνολικά.

ξ) Εχω πλήρη γνώση και αποδέχομαι ανεπιφύλακτα τους όρους της διοργάνωσης όπως αυτοί δημοσιεύονται και στην ιστοσελίδα agiosonsup.gr

Όροι Συμμετοχής Ανηλίκων (κατεβάστε την υπεύθυνη δήλωση)

α)Επιτρέπω στο παιδί μου να συμμετάσχει σε όλα τις εκδηλώσεις του AGIOS NIKOLAOS on SUP στο δήμο Αγίου Νικολάου που διοργανώνουν οι ΔΑΕΑΝ-ΠΑΟΔΑΝ. Σε περίπτωση αναβολής της εκδηλωσης και αλλαγής ημερομηνίας διεξαγωγής, η υπεύθυνη δήλωσή μου ισχύει και για την νέα ημερομηνία.

β)Το παιδί μου είναι απόλυτα υγιές, δεν είναι τραυματισμένο/η, δεν είναι υπό την επήρεια φαρμάκων-ουσιών και γνωρίζει καλά κολύμβηση.

γ)Συμπλήρωσα οικειοθελώς την αίτηση συμμετοχής και δηλώνω δια του παρόντος ότι αποδέχομαι ότι η οργανωτική επιτροπή καθώς επίσης και οποιοσδήποτε άλλος συνεισφέρει ή βοηθά εθελοντικά στη διοργάνωση, δεν φέρουν καμία ευθύνη για υλική απώλεια ή ζημιά του εξοπλισμού του παιδιού μου. Δεν φέρουν επίσης καμία ευθύνη σε περίπτωση ατυχήματος και σωματικού τραυματισμού μου, που θα συμβούν πριν, κατά και μετά τη διοργάνωση, τόσο εντός της θάλασσας όσο και στη στεριά.

δ) Δεν θα ασκήσω ποινική δίωξη και δεν θα απαιτήσω καμία αποζημίωση από την οργανωτική επιτροπή.

ε)Κατά τη διεξαγωγή της εκδηλωσης θα τηρηθούν οι σχετικές διατάξεις του Γ.Κ.Λ. αριθμ.20 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει καθώς και κάθε σχετικού κανονισμού.

ε) Προσοχή: Καταλαβαίνω και αναγνωρίζω οτι οι δραστηριότητες SUP μπορεί να είναι επικίνδυνες και ενέχουν ρίσκο τραυματισμού μου. Επιπλέον η θάλασσα/τα κύματα μπορεί να συμπεριφερθούν με απρόβλεπτο τρόπο. Εχω εθελοντικά διαβάσει και αποδεχτεί αυτον τον κίνδυνο και αποδέχομαι όλα αυτα τα ρίσκα και τους κινδύνους συμμετέχοντας στην εκδήλωση.

ζ) Προσοχή: Αποδέχομαι οτι εγω και/ή παιδιά/μέλη κάτω απο την προστασία μου εκτίθενται σε κινδύνους κατα τη διάρκεια των διοργανώσεων και των δραστηριοτήτων που περιέχουν αλλα δεν περιορίζονται σε:

Εγώ ή/και παιδιά κάτω απο την προστασία μου μπορεί να τραυματιστούν ψυχικά ή σωματικά, να αντιμετωπίσουν μόνιμες βλάβες ή αναπηρίες ή ακόμη και να χάσουν την ζωή τους ω μη γένοιτο. Οτι άλλοι συμμετέχοντες μπορεί αν συμπεριφερθούν επικίνδυνα η χωρίς εμπειρία. ότι οι συνθήκες μπορεί να είναι επικίνδυνες και μπορεί να αλλάζουν χωρίς προειδοποίηση ή πρόβλεψη. Οτι διοργανωτές, παράγοντες, ιδιοκτήτες ή διαχειριστές των διαδρομών και οι εκπρόσωποι τους, υπεύθυνοι για την διεξαγωγή μπορεί να δράσουν απρόβλεπτα κατω απο δυσμενείς ή πιεστικές συνθήκες κατα τη διάρκεια ή μη της διοργάνωσης. Οτι δεν θα διεκδικήσω ευθύνες ή αποζημιώσεις για οποιαδήποτε απο τα παραπάνω. Και διάβασα και αποδέχτηκα όλα τα παραπάνω οικιοθελώς για λογαριασμό μου ή μέλη κάτω απο την προστασία μου.

η) Αντιλαμβάνομαι και αναγνωρίζω οτι σαν καταναλωτής προϊόντων ή υπηρεσιών, όπως αυτό ορίζεται απο το νόμο, κάποιοι όροι και δικαιώματα που μπορεί να υπαινίσσονται σε συμβόλαια παροχής αγαθών ή υπηρεσιών μπορεί να παραληφθούν και μη παρασχεθούν. Αποδέχομαι και αναγνωρίζω οτι οι όροι και δικαιώματα που μπορεί να υπαινίσσονται η διοργανώτρια αρχή και οι συνεργάτες αυτής, δεν συμπεριλαμβάνονται μέχρι του σημείου που αναγνωρίζει ο νόμος ενώ η διοργανώτρια αρχή μπορεί ή όχι να παράσχει κάποια αποζημίωση για τις παραλείψεις αυτές.

θ) Με την συμμέτοχη του στη διοργάνωση αποδέχομαι, στα περιθώρια του νόμου, οτι απαλλάσσω και θα απαλλάξω την διοργανώτρια αρχή και τους συνεργάτες της απο όλες τις απαιτήσεις που έχω ή θα αποκτήσω με την συμμετοχή του στην διοργάνωση

ι) Δηλώνω οτι μπορεί να κολυμπήσει απόσταση 50 μέτρων.

π) Αποδέχομαι να μην καταναλώσει αλκοόλ ή απαγορευμένες ουσίες πριν τη διοργάνωση και τις εκδηλώσεις της.

κ) Αποδέχομαι οτι θα ακολουθήσει όλους τους κανόνες και οδηγίες αλλά και τα μέτρα προστασίας και διαδικασίες που ορίζουν η διοργανώτρια αρχή και οι συνεργάτες της.

λ) Φωτογραφικό υλικό απο την διοργανώτρια αρχή και τους συνεργάτες της μπορεί αν χρησιμοποιηθεί χωρίς καμία απαίτηση για την προώθηση της διοργάνωσης και τις δραστηριότητές της.

μ) Συμφωνώ και αποδέχομαι την συμμετοχή του στις υποχρεωτικές συναντήσεις των συμμετεχόντων για οδηγίες και μέτρα ασφάλειας που διέπουν την εκδήλωση και την διοργάνωση συνολικά. Και οτι λουρί ασφαλείας συνδεδεμένος με την σανίδα μου είναι υποχρεωτικός για την συμμετοχή μου (ή του ατόμου για το οποίο ειμαι υπέυθυνος) στις διοργανώσεις ενω αγνόηση ή αρνηση εφαρμογής του παραπάνω θα εχει ως αποτέλεσμα τον αποκλεισμό μου απο την διοργάνωση.

ν) Εχω πλήρη γνώση και αποδέχομαι ανεπιφύλακτα τους όρους της διοργάνωσης όπως αυτοί δημοσιεύονται και στην ιστοσελίδα agiosonsup.gr

ξ) Η διοργάνωση έχει το δικαίωμα άρνησης συμμετοχής ανηλίκου στην εκδήλωση για λόγους ασφάλειας αν κρίνει ότι οι καιρικές συνθήκες είναι ακραίες.

Follow Our FB Feed